Berätta för vem och var ljuset ska lysa

Jag önskar tända ett ljus: